Objavljivanje knjige "mangelos" direktno je povezano sa Mangelosovom izložbom Miroirs Noirs (kustos izložbe Francois Piron) koja se dogodila u galeriji galerie frank elbaz u Parizu od 09.11.2013. do 10.01.2014. Knjigu je izdala izdavačka kuća Paraguay Press u saradnji sa galerie frank elbaz a knjiga sadrži eseje autora Ivane Bašičević Antić, Ješe Denegrija i Francois Pirona. Detaljna studija o umetnosti Dimitrija Bašičevića Mangelosa na raznim medijima, posebno se fokusira na njegove rane radove ispisane u školskim sveskama koje su ovde po prvi put detaljno reprodukovane.

Biografija | Manifesti | Ogledi | Radovi | Izložbe | Drugi o njemu | Publikacije
© Dimitrije Bašičević - Mangelos website, 2004. All rights reserved. Maintained by Ilija Basicevic