manifest manifestah
manifest o psihičkom životu picassa
i pretpostavljenog panthe altamirskog

manifest o memoriji
manifest o fotografiji no. 9
manifest o estetici
manifest o evoluciji no. 9
manifest o jazu no. 2
manifest o jazu no. 3
manifest šidski

manifest manifestah

dragi prijatelji
dragi neprijatelji

ovdje se ne manifestira iskaz
da je dugogodišnje eksperimentiranje uspjelo
jer nije
već da je uočen drugi pravac kretanja.
umjesto po liniji smisla
publikacije mišljenja se kreće
po liniji funkcioniranja
adekvatno ostalim organskim publikacijeima.
u tom okviru se kreće i materija manifestof.

svijet ne samo što se mijenja već se izmijenio.
nalazimo se u drugom stoljeću
druge po redu civilizacije. strojne.
društvenom upotrebom stroja
završena je civilizacija ručnog rada
a s njom i svi društveni fenomeni
ija je pretpostavka bio ručni rad.

izmijenivši karakter rada
svijet mijenja način mišljenja.
revolucija mišljenja ima karakter
dugogodišnje evolucije.
u toku tog publikacijea dojakošnje naivno mišljenje
ušlo je u publikacije namjene s drugim mišljenjem
koje se osniva na principima mehaniziranog rada.

praktično se druga civilizacija profilira
kao kulturna organizacija međuplanetarnog tipa
s jednoobraznom mašinskom proizvodnjom
i superstrukturama na principima
društvene funkcionalnosti.
umjesto emotivno strukturirane jedinke
formira se tip društvene jedinke
strukturirane funkcionalno.


manifest
o psihičkom životu picassa
i pretpostavljenog panthe altamirskog

uporedi li se picassova »guernica«
koja važi kao jedan od vrhunskih dometa
ovjekove misli
s produktom njegovog slikarskog pretka iz altamire
kojega nedostatak signature dozvoljava
da ga se hipotetski nazove pretpostavljeni pantha
zaključci su slijedeći.
oba »španca« proizvodili su
tehnologijom ručnog rada
upotrebljavajući identični »psihički« instrumentarij
u tridesetom vijeku
neće biti sasma jasno
koji je od tih produkata iz dvadesetog
a koji iz minus hiljaditog stoljeća.
picasso i pretpostavljeni panta
pripadaju istom evolucijskom segmentu
iste civilizacije. ručnoradne.
iz predloženih slika nemoguće je zaključiti
da bi »psihički život« pretpostavljenog pantha
bio bogatiji od picassovog.
ali ni siromašniji.
razlike nema.


manifest
o memoriji

memorija je starija od mišljenja.
kronološki. i od čovjeka.
to je replikativno svojstvo
reproduktivne energije.


manifest
o fotografiji no. 9

fotografija nije fenomen umjetnosti.
ni fenomen civilizacije ručnog rada.
fotografija ne funkcionira kao umjetnička slika
niti objektiv funkcionira kao oko umjetnika.
umjetnička slika i fotografija
su dva različita fenomena
dviju različitih civilizacija.
i dvaju različitih načina mišljenja.
naivnog i funkcionalnog.


manifest
o estetici

estetski osjećaji prvobitno nisu bili
ni relevantni a kamoli odlučujući
pri proizvodnji umjetničkih radova.
relevantni bijahu primarni osjećaji.
stoga je estetički pristup umjetnosti
samo jedan od mogućih pogrešnih pristupa.


manifest
o evoluciji no. 9

poznato je da u toku evolucije
emocije odumiru u obrnutom srazmjeru
prema razvitku moždanih vijuga.
manje je poznato da u tom publikacijeu
treba tražiti razloge odumiranja umjetnosti.
ako se zna da je berlioz tražio materiju kod webera
offenbach kod beethowena ravell kod musorgskog
rachmanjinoff kod paganinia itd -
tada je blizak zaključak
da izvori umjetničke inspiracije presušuju.


manifest
o jazu no. 2

počam od devetnaestog stoljeća
glazba i slika
gube postepeno emocije. kao sirovinu.
nadoknađuju taj gubitak idejama
koje ne moraju funkcionirati
ni kao ideje ni kao emocije.


manifest
o jazu no. 3

marx je gledajući iz 19. st. još video
umjetnost u društvu.
u dvadesetom se još vidi jaz među njima.
iz dvadesetiprvog vidi se društvo
ali ne i umjetnost.


manifest
šidski

često se citiraju »dva« manca »tri« vangogha
»više« picassa itd.
time se ukazuje na znatne razlike
između ranih i kasnih faza autora.
stavovi ranih prema kasnim fazama
mnogo se razlikuju, do suprotnosti.
kao da potiču od različitih jedinki.

objašnjenje te pojave je jednostavno.
radi se o sasma različitim subjektima
u istoj pravnoj osobi.
materijalna pretpostavka diferenciranja
je totalna promjena ćelija u organizmu.
elije se izmjenjuju svakih sedam godina.

ukoliko su informacije o fiziologiji
koje sam pokupio u šidskoj školi - pouzdane
bilo bi devetipol mangelosa.

mangelos no. 1 ... 1921-1928
mangelos no. 2 ... 1928-1935
mangelos no. 3 ... 1935-1942
mangelos no. 4 ... 1942-1949
mangelos no. 5 ... 1949-1956
mangelos no. 6 ... 1956-1963

mangelos no. 7

... 1963-1970
mangelos no. 8 ... 1970-1977

mangelos no. 9

... 1977-1984
mangelos no. 9?
... 1984-1987

(ukoliko su točna izračunavanja)

1933 - šid - 1987, les champs de derni?r goulag

Biografija | Manifesti | Ogledi | Radovi | Izložbe | Drugi o njemu | Publikacije
© Dimitrije Bašičević - Mangelos website, 2004. All rights reserved. Maintained by Ilija Basicevic