Ispravka podataka navedenih u biografiji: Dimitrije Bašičević Mangelos rođen je 14.03.1921. Osnovnu i građansku školu završio je u Šidu a gimnaziju u Sremskoj Mitrovici i Vukovaru.

Dimitrije Bašičević je rođen 14. aprila 1921. u seljačkoj porodici u Šidu. Osnovnu školu pohađa u rodnom selu, a gimnaziju u Sremskoj Mitrovici, Sremskim Karlovcima i Vukovaru. Istoriju umetnosti i filozofiju studira u Beču i Zagrebu, gde je i diplomirao 1949. godine. Zapošljava se u Jugoslovenskoj akademiji nauka i umetnosti kao asistent i kustos Moderne galerije i Arhiva za likovnu umetnost. Na tom poslu ostaje sve do 1960. godine. Istovremeno, od 1952. godine radi u Galeriji seljačke umetnosti (kasnije Galerija primitivne umetnosti) kao vanjski saradnik, kasnije kustos. Organizuje brojne izložbe naivne umetnosti u zemlji i inozemstvu. Objavljuje teoretske tekstove i likovne kritike. Zalaže se za afirmaciju apstraktne umetnosti: osim što piše značajne tekstove, suorganizator je Salona 54 u Rijeci, prve jugoslovenske izložbe apstraktne umetnosti. Priređuje retrospektivnu izložbu Milana Steinera 1956. godine. Doktorirao je s temom Sava Šumanović-život i delo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1957. godine. Piše tekstove za Enciklopediju likovnih umetnosti; objavljuje knjige o Mirku Viriusu (1950), Savi Šumanoviću (1960) i Ivanu Generaliću (1962). Osnivanjem Galerije primitivne umetnosti 1960. godine postaje njenim prvim voditeljem sve do kraja 1964. godine, kada zbog »slučaja Bosilj« podnosi ostavku, (Ilija Bosilj poznati naivni slikar je otac D. Bašičevića).
Preuzima mesto voditelja zbirke Benko Horvat, a od 1971. godine rukovodi novoosnovanim Centrom za film, fotografiju i televiziju. Sudeluje u organizaciji Novih tendencija, te u uredništvu časopisa Bit i Spot. Objavljuje teoretske tekstove o fotografiji i organizuje više značajnih izložbi. Zadnje objavljene tekstove piše o najmlađoj generaciji likovnih umetnika. Veliki deo tekstova ostaje neobjavljen. Umirovljen je 1982. godine.
Bašičevićeva umjetnička delatnost počinje već u gimnaziji: piše poeziju i kratke prozne tekstove. Nešto od toga objavio je poslije rata pod pseudonimom. Za rata nastaju prva likovna dela: paysages de la rnortipaysa-ges de la guerre. U pedesetim godinama nastaju serije radova (tabula rasa, alphabet, paysages, nostories, grafikoni, negation de la peinture, pythagore) koje i kasnije opsesivno ponavlja. Ti radovi/tekstovi, na različitim jezicima i pismima, uvek oponašaju formu krasopisom ispisane školske tablice. Kao podlogu koristi različite materijale: daske, papire, beležnice, knjige, globuse. Uzima pseudonim Mangelos koji koristi za svoj »privatni eksperiment, nazvan noart«.
Pesme objavljuje u mapi Eulalifa s ilustracijama Matije Skurjenija (1959). Iz tog perioda datira neobjavljena mapa Guernica, s ilustracijama Ivana Generalica.
Od 1959. do 1966. godine sudeluje u delatnosti neformalne grupe Gorgona, koja dobiva ime po jednoj njegovoj pesmi. Projekt za časopis Gorgona (neizdavanje jednog broja) ostaje nerealizovan. Objavljuje nekoliko nostories u Piceljevom časopisu a 1964. godine. Šezdesetih nastaje najveći broj radova. Od 1968. godine počinje izlagati na izložbama vizualne poezije. Potkraj šezdesetih realizuje seriju radova o Picassu, koje izlaže na prvoj samostalnoj izložbi u Novom Sadu 1972. godine. Na retrospektivnoj izložbi Gorgone (1977) prvi put izlaže svoje rane radove. Time definitivno počinje javno prezentovati svoju umetničku delatnost. Priređuje samostalne tematske izložbe: Manifesti (1978), Shid-theory (1978), Energija (1979), Retrospektiva (1981). Konačna umetnička afirmacija omogućena je velikim retropspektivnim izložbama u Beogradu i Zagrebu (1986).
Umro je 18. decembra 1987, posle duže bolesti. Godine 1988. organizovan je u Galeriji proširenih medija okrugli sto o Bašičevićevom opusu i prvi put objavljen značajan broj radova/tekstova (Quorum br. 1/1989).

Darko ŠimičićBiografija | Manifesti | Ogledi | Radovi | Izložbe | Drugi o njemu | Publikacije
© Dimitrije Bašičević - Mangelos website, 2004. All rights reserved. Maintained by Ilija Basicevic